Välkommen till Åsens Bad & Båtförening

I norra delen av den vackra Onsalafjorden ligger Åsens bad och båtförening. Vi är en idéell förening med ca. XXX medlemmaroch ca. XXX båtplatser för båtar i varierande storlek.

Föreningen bildades år XXXX och medlemmarna är boende i området tillhörande Åsens Vägsamfällighet.